Veel gestelde vragen

Deze site heeft als doel mensen te informeren naar de kansen bij diverse spellen. Dit kan uit interesse zijn, of omdat men een wiskundige achtergrond heeft en de berekening graag wilt zien. Veel berekeningen worden uitgelegd, maar wel zo begrijpelijk mogelijk. Bij hele lastige formules heeft het geen zin om de hele berekening te vermelden, omdat dat teveel ruimte in beslag zal nemen en voor de meeste mensen niet interessant is.

Wat is kansrekenen?

Kansrekenen is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met situaties waarin het toeval een rol speelt, met als gevolg dat er geen zekerheid is over allerlei uitkomsten. Kansrekening is ontstaan vanuit de behoefte om zo effectief mogelijk om te gaan met onzekerheden.

De kans dat een gebeurtenis optreedt wordt weergegeven met een getal tussen 0 en 1 (of te wel, een percentage tussen 0 en 100). In werkelijkheid zijn er weinig gebeurtenissen die een kans van exact 0 of 1 hebben. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat morgen in ieder geval de zon weer op komt, maar wat als een extreem onwaarschijnlijke gebeurtenis de zon zou vernietigen? Een kleine kans is net zo goed een kans…

Binnen de kansrekening zijn weer veel verschillende methodes en onderwerpen te vinden: voorwaardelijke kans, onafhankelijke gebeurtenissen, stochastische variabele, verwachting, variantie, kansverdeling, wetten van de grote aantallen en de wachtrijtheorie. Gelukkig hoeft u deze niet allemaal te weten, wij passen ze wel toe wanneer dat nodig is!