Overige kansberekeningen

Onder deze categorie vallen alle andere gevallen waarin er een mogelijkheid is om te kansrekenen.

Loterijen

Lotto
Staatsloterij

Overige

Kop of Munt
Driedeurenprobleem
Sterftekans per leeftijd
Mathematische paradox