Donuts

Je hebt 8 donuts. Alle donuts hebben hetzelfde gewicht, alleen één is er zwaarder. Je hebt een balansschaal tot je beschikking. Wat is het minimum aantal wegingen doe je moet verrichten om de zwaarste donut er uit te vissen?

Twee. Zet 3 donuts aan de ene kant van de balansschaal en 3 donuts aan de andere kant. Wanneer de gewichten gelijk zijn, moet de zwaarste donut bij de overige twee donuts zitten. Weeg dan deze tegen elkaar af. Als de balansschaal ongelijk is, is een van de 3 donuts aan de zwaarste kant de zwaarste. Weeg dan twee van de drie tegen elkaar af en kijk welke het zwaarste is. Als de balansschaal gelijk is, is de laatste donut (die niet op de balansschaal lag) de zwaarste.