Het getal 9

Hoe vaak komt het getal 9 voor tussen 0 en 100?

20 keer: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ,89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (2x).